Ads 468x60px

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

2 στους 3 θέλουν να κόψουν δαπάνες για να αποταμιεύσουν για τα παιδιά τους

Τα 2/3 των Ελλήνων γονέων προτιμούν να περιορίσουν τις προσωπικές τους δαπάνες, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποταμίευση ενός κεφαλαίου για το μέλλον των παιδιών τους.

Το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον της οικονομικής ύφεσης και οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας, καθιστούν αβέβαιο το κατά πόσο θα μπορέσουν να τους προσφέρουν μετά από κάποια χρόνια οικονομική στήριξη, με ένα κεφάλαιο ικανό για την επαγγελματική τους αποκατάσταση ή τη φοίτησή τους.

Έρευνα, μάλιστα, που έγινε στα τέλη του προηγούμενου χρόνου από την ολλανδική εταιρεία Trendbox για τη χώρα μας, έδειξε πως το ποσοστό των Ελλήνων που καταφέρνουν να αποταμιεύουν ένα σταθερό ποσό μηνιαίως φτάνει μόλις το 16%.

Αν και το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων είναι περιορισμένο, ωστόσο, υπάρχουν ευέλικτες λύσεις στην ασφαλιστική αγορά, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία, μέσα από χρηματοοικονομικά προϊόντα, να υπάρξει προγραμματισμένη αποταμίευση ή επένδυση, ώστε μετά την πάροδο συγκεκριμένης περιόδου να αξιοποιηθεί το κεφάλαιο για τις σπουδές ή την έναρξη της επαγγελματικής δραστηριότητας του παιδιού.

Πρόκειται για τα αποταμιευτικά - επενδυτικά προγράμματα, που συνήθως είναι μακράς διάρκειας και έχουν τη μορφή προγραμμάτων με εγγυημένο κεφάλαιο και απόδοση ή προϊόντων unit linked. Στην πρώτη περίπτωση ο πελάτης γνωρίζει από την αρχή πώς θα διαμορφωθεί το ελάχιστο ποσό ασφαλίσματος όταν λήξει η διάρκεια του προγράμματος, ενώ στη δεύτερη δεν υπάρχουν εγγυήσεις, καθώς ο πελάτης μπορεί να έχει υψηλότερες αποδόσεις. Επίσης συχνά τα προγράμματα αυτά μπορούν να συνδυαστούν με προγράμματα υγείας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα

πλαίσιο ολοκληρωμένης ασφαλιστικής κάλυψης. Αξίζει να σημειωθεί πως τα αποταμιευτικά – επενδυτικά προϊόντα διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση απώλειας της ζωής ή ανικανότητας του συμβαλλομένου, το πρόγραμμα συνεχίζεται. Αυτό σημαίνει ότι όταν, για τους παραπάνω λόγους, ο γονέας ή ο συγγενής αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς την ασφαλιστική, καλύπτεται η διάρκεια του προγράμματος μέχρι τη λήξη του.

Η χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση των αποταμιευτικών – επενδυτικών λύσεων και η συνεχής ανάγκη για μελλοντική μέριμνα, που παραδοσιακά χαρακτηρίζει την ελληνική οικογένεια, δημιουργούν προοπτικές για την ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών στον συγκεκριμένο κλάδο.

Σύμφωνα με την Αρτέμιδα Μαΐλη, από τη Διεύθυνση Marketing και Ανάπτυξης Εργασιών της Eurolife ERB Ασφαλιστικής, «υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης των παιδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων, καθώς η ανάγκη για αποταμίευση για τα παιδιά συνεχίζει να υφίσταται, παρά την οικονομική κρίση. Μάλιστα φαίνεται να έχει

ενισχυθεί η σημασία και οι αξίες της αποταμίευσης για τις οικογένειες, παρόλο που τα χρήματα που μπορεί να αποταμιεύσει μια οικογένεια είναι λιγότερα από ό,τι στο παρελθόν». Το ίδιο αναφέρει και ο κ. Βασίλης Λυμπέρης, Διευθυντής Πωλήσεων Ατομικών Προϊόντων Δικτύου Face to Face στη MetLife Alico, ο οποίος τονίζει πως

«παράγοντες όπως το μικρό ποσοστό του πληθυσμού που έχει κάποιου είδους ασφαλιστική κάλυψη, αλλά και οι εξελίξεις στη χώρα μας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, καθιστούν την ιδιωτική ασφάλιση απαραίτητη περισσότερο από ποτέ. Ωστόσο, παράγοντες όπως σοβαρότητα, η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα μιας ασφαλιστικής εταιρείας καθορίζουν και την ποιότητα των προγραμμάτων της».

MetLife Alico και Eurolife ERB μιλούν για τα παιδικά προγράμματα

Βασίλης Λυμπέρης, Διευθυντής Πωλήσεων Ατομικών Προϊόντων Δικτύου Face to Face στη MetLife Alico

Ενημέρωση των καταναλωτών

Το καταναλωτικό κοινό δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο σχετικά με το σύνολο των ασφαλιστικών λύσεων που είναι διαθέσιμες και που αφορούν ειδικότερα στην ασφάλιση των παιδιών.

Η όποια επικοινωνία έχει υπάρξει σχετικά με προγράμματα, είτε αποταμιευτικά είτε καλύψεων (π.χ. υγείας), είχε χαρακτήρα ευρύτερης ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού, χωρίς όμως να προτείνει λύσεις για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.

Οι προοπτικές ανάπτυξης

H συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει προοπτικές ανάπτυξης. Παράγοντες όπως το μικρό ποσοστό του πληθυσμού που έχει κάποιου είδους ασφαλιστική κάλυψη, αλλά και οι εξελίξεις στη χώρα μας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, καθιστούν την ιδιωτική ασφάλιση απαραίτητη περισσότερο από ποτέ.

Ωστόσο, παράγοντες όπως η σοβαρότητα, η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα μιας ασφαλιστικής εταιρείας καθορίζουν και την ποιότητα των προγραμμάτων της.

Τα προγράμματα στα οποία προσανατολίζονται οι καταναλωτές

Τα προγράμματα που είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση, όπως παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, είναι τα προγράμματα υγείας. Επίσης, σημειώνεται αυξανόμενη τάση και στα προγράμματα unit linked.

Άρτεμις Μαΐλη, Διεύθυνση Marketing & Ανάπτυξης Εργασιών της Eurolife ERB Ασφαλιστικής

Η αποταμίευση για τα παιδιά αποτελεί στόχο κάθε ελληνικής οικογένειας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα αγοράς, που διεξήγαγε η Eurolife ERΒ σε συνεργασία με μεγάλη εταιρεία ερευνών, το 65% των γονέων προτιμούν να περιορίσουν οι ίδιοι τις δικές τους ανάγκες, με σκοπό να αποταμιεύσουν για τα παιδιά τους. Κάτι τέτοιο είναι λογικό: τα παιδιά χρειάζονται την προστασία και τη φροντίδα μας, καθώς αποτελούν τη μεγάλη μας αδυναμία, την ελπίδα και το μέλλον μας.

Από τα στοιχεία της παραπάνω έρευνας προκύπτει πως το καταναλωτικό κοινό, συνήθως, καλύπτει τη συγκεκριμένη ανάγκη μέσω τραπεζικών λογαριασμών ταμιευτηρίου. Ο γονέας δεν είναι εξοικειωμένος ώστε να αναζητήσει από τον ασφαλιστικό του συνεργάτη ένα παιδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα, είναι όμως δεκτικός να μάθει και αντιλαμβάνεται αμέσως τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου προγράμματος.

Επομένως, θεωρούμε πως υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης των παιδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων, καθώς η ανάγκη για αποταμίευση για τα παιδιά συνεχίζει να υφίσταται, παρά την οικονομική κρίση. Μάλιστα φαίνεται να έχει ενισχυθεί η σημασία και οι αξίες της αποταμίευσης για τις οικογένειες, παρόλο που τα χρήματα που μπορεί να αποταμιεύσει μια οικογένεια είναι λιγότερα από ό,τι στο παρελθόν.

Όταν η αποταμίευση γίνει μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού από τα πρώτα χρόνια ενός παιδιού, ακόμα και με μικρά ποσά, χρόνο με το χρόνο, θα αποτελεί μια μεγάλη επένδυση, έτοιμη ν’ αποδώσει.

insuranceworld.gr